GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Realizacja programu „Rodzina 500 plus” w gminie Dolsk


Realizacja programu „Rodzina 500 plus” w gminie Dolsk

 

 

 

 

 

Program „Rodzina 500 plus” opracowany zgodnie z ustawą o pomocy państwa  o wychowywaniu dzieci stanowi  systemowe wsparcie polskich rodzin, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

W gminie Dolsk zadania związane  z przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego, realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Rodzice zainteresowani uzyskaniem świadczenia, będą mogli składać wnioski dopiero z chwilą uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli wniosek złożony zostanie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu programu, tj. do 1 lipca br., to rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem, od dnia 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku 2 lipca 2016 r. lub później, świadczenie wypłacane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Rodzina z co najmniej dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie przyznane będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko, nie będzie konieczności dokumentowania dochodów.

 

Więcej informacji w sprawie programu zawierają załączniki:

 

Pobierz informator - 1:   Plik PDFPDF (983 kB)

 

Pobierz informator - 2:   Plik PDFPDF (226 kB)

 

Pobierz informator - 3:   Plik PDFPDF (495 kB)

 
Opublikowano dnia 22-02-2016 r.