GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Aktywny samorząd” 2016


„Aktywny samorząd” 2016

 

 

 

 

 

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II

 

 

Na co można uzyskać pomoc finansową:

 

Moduł I:

-         Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-         Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

-         Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-         Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-         Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-         Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-         Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

-         Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Terminy i miejsce składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I i II: 21 marca 2016 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

1)     dla Modułu I do dnia 30 sierpnia 2016 r.

2)     dla Modułu II:

a)     do dnia 30 marca 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2015/2016),

b)     do dnia 10 października 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2016/2017).

 

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

ul. Dutkiewicza 5

63-100 Śrem

 pokój nr 2

 

Wnioski dostępne będą od 10 marca 2016 w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.pcpr.srem.pl w zakładce Aktywny samorząd

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: Komunikaty.

 

W przypadku pytań informacji udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Agnieszka Oleszak-Baczyńska i Agnieszka Kuźniak pod numerem telefonu: 61 28 30 490.
Opublikowano dnia 29-02-2016 r.