GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XVI Sesję


Zaproszenie na XVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 1200 w sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk za 2015 rok.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok,

b)     zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2016-2024,

c)     wyboru ławników sądowych,

d)     zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości wykonania zadania w zakresie nasadzeń i pielęgnacji zieleni w obrębie rynku w Dolsku.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 23-03-2016 r.