GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gospodarka nieruchomościami: PrzetargGospodarka nieruchomościami: Przetarg

 

 

 

  

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza X przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż poniższych nieruchomości:

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk nad jeziorem Dolskim Wielkim, zapisane są w księdze wieczystej nr KW PO1M/00034799/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie i stanowią własność Gminy Dolsk. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

 

Zobacz Więcej
Opublikowano dnia 21-07-2016 r.