GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, iż w związku z wprowadzaniem reformy oświaty i oczekiwaniem na wydanie przez MEN rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do:

-        Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku,

-        klas pierwszych szkół podstawowych w Dolsku i Masłowie,

wraz z obowiązującymi kryteriami naboru, zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Opublikowano dnia 03-03-2017 r.