GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXI Sesję


Zaproszenie na XXXI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2016.

7.     Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok,

b)    nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Dolsk,

c)     przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Błażejewo na lata 2017-2022,

d)    rozpatrzenia skargi.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 23-05-2017 r.