GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIII Nadzwyczajną Sesję


Zaproszenie na XXXIII Nadzwyczajną Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 roku o godz. 1400 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dolsk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

b)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

4.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 26-07-2017 r.