GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLV Sesję


Zaproszenie na XLV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdanie z działalności: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,

b)    uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

c)     uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak oraz w miejscu sprzedaży.

8.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.     Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 22-05-2018 r.