GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg


Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (dostawy) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla 111 punktów poboru energii elektrycznej, na potrzeby Gminy Dolsk, zakładu budżetowego oraz jej jednostek organizacyjnych.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 18-06-2019 r.