GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wsie gminne: Księginki


Księginki

 

 

 

Wieś położona 3 km na południe od Dolska przy drodze wojewódzkiej nr 434. Znajduje się tu skrzyżowanie z drogą powiatową do Nowieczka przez Ostrowieczno. W dokumentach wieś pojawiła się w 1210 r. Wówczas książę Władysław Odonic przekazał Księginki klasztorowi cystersów z Przemęcia. W 1241 r. stanowiła własność biskupów poznańskich.

 

 

 

Głaz narzutowy

 

 

We wsi znajduje się pomnikowy głaz narzutowy o obwodzie 780 cm. Głaz o obwodzie 610 cm leży na poboczu drogi Podrzekta – Gaj, 2 km na zachód od Księginek. Na południowym krańcu wsi, na skraju lasku sosnowego, obok drogi polnej do Małachowa znajdują się pozostałości cmentarza ewangelickiego.

 

 

 

Źródło tekstu:

Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcie: UMiG Dolsk




Opublikowano dnia 18-11-2019 r.