GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wsie gminne: Lipówka


Lipówka

 

 

 

Wieś położona 6 km na wschód od Dolska. Pochodzenie nazwy najprawdopodobniej związane jest z rosnącymi powszechnie na tym terenie lipami.

 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1424 r. W 1429 r. była własnością szlachecką Wojciecha z Ostrowieczna. W 1881 r. właścicielem był hrabia Franciszek Żółtowski z Niechanowa, a dzierżawcą Wincenty Głowacki. We wsi prowadzono hodowlę i sprzedaż bydła. Pod koniec XIX w. folwark należał do majątku Żółtowskich z Brześnicy.

 

Z Lipówką byli związani Roman Loga (aptekarz ze Śremu) i kpt. Wojciech Witkowiak (zamordowany w 1940 r. w Katyniu).

 

Atrakcją Lipówki są pozostałości parku dworskiego, w skład którego wchodzą lipy drobnolistne o obwodzie 330 i blisko 400 cm oraz dęby szypułkowe o obwodzie 430-730 cm. W sąsiedztwie stawów można podziwiać pomnikowy okaz topoli czarnej o obwodzie niespełna 500 cm.

 

W 2014 r. Gmina Dolsk pozyskała dodatkowe środki w ramach programu Leader dzięki członkostwu w LGD Gościnna Wielkopolska. W wyniku czego w: Pokrzywnicy, Trąbinku, Brześnicy oraz w Lipówce zostały wybudowane drewniane wigwamy, które zastępując świetlice wiejskie, służą lokalnym społecznościom, jako miejsca spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

6 listopada 2014 r. symboliczny klucz do świetlicy z rąk Burmistrza Dolska Henryka Litka odebrał sołtys Lipówki Roman Frydryszak. Poświęcenia pomieszczenia dokonał ks. Henryk Schwanke.

 

 

 

 

 

Źródło tekstu:

Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcie: UMiG Dolsk
Opublikowano dnia 18-11-2019 r.