GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wsie gminne: Ostrowieczno


Ostrowieczno

 

 

 

Wieś malowniczo położona u stóp najwyższego pasma Pagórków Dolskich nad jeziorem Ostrowieczno, 4 km na wschód od Dolska. Do sołectwa Ostrowieczno należy wieś Ostrowieczko.

 

Nazwa występuje po raz pierwszy w 1258 r., a dziedzicem jest Iwan. Najpierw Ostrowieczno podzielone było między klasztor Benedyktynów z Lubinia, biskupów poznańskich i miejscowe rycerstwo. Później majątek pozostawał tylko własnością szlachecką.

 

Zapewne w XIII w. w Ostrowiecznie powstał kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława. Wiadomo, że stał jeszcze w 1664 r. Osiem lat później widnieje wzmianka o spaleniu go przez nieostrożność jednego z remontujących. Być może pozostałością po nim jest Kościelna Góra lub według miejscowej tradycji stojąca w centrum wsi kapliczka z figurą Matki Boskiej. Na przełomie XVIII i XIX w. wieś należała do rodziny Bojanowskich. W 1881 r. należała do M. Meissnera ze Śremu. Hodowano tu bydło i użytkowano gorzelnię parową (dzisiaj już nie istnieje). W 1902 r. Królewska Komisja Kolonizacyjna dokonała parcelacji majątku liczącego 738,8 ha.

 

 

 

Widok na Pagórki Dolskie - fragment

 

 

O starym osadnictwie świadczą dwa grodziska. Jedno znajduje się na szczycie wzniesienia zwanego Kościelną lub Świętą Górą, w sąsiedztwie byłego ośrodka wypoczynkowego należącego niegdyś do Odlewni Żeliwa ŚREM S. A. (budynek ośrodka już nie istnieje). Drugie z grodzisk z okresu kultury łużyckiej zajmuje niewielką wyspę na Jeziorze Ostrowieczno. Obecnie jezioro to stanowi własność prywatną.

 

Z zespołu folwarcznego zachowały się 2 stodoły i dwojak. W wiosce znajdują się 2 budynki szkolne. Jeden z 1903 r. (dzisiaj dom rodzinny), drugi również z początku XX w.

 

Ok. 200 m na wschód od miejscowości znajdują się pozostałości po cmentarzu ewangelickim.

 

 

 

Źródła tekstu:

Zbigniew Szmidt, Atrakcje turystyczne ziemi śremskiej

Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcie: Archiwum ŚOWMP
Opublikowano dnia 18-11-2019 r.