GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wsie gminne: Trąbinek


Trąbinek

 

 

 

Wieś położona 2 km na północny wschód od Dolska, na północnym brzegu jeziora Trąbinek.

 

W latach 1395-1400 jako właściciele wymienieni są Boguchwał i Dobiegniew z Trąbinka. W 1417 r. dziedzicem był Piotr z Zalesia, a w 1424 r. Sobko herbu Wężyk i Maciej Zalescy. W 1489 r. Trąbinek należał do J. Włościejewskiego, a 11 lat później do Wojciecha Rydzyńskiego. W końcu XVIII w. majątek odziedziczył Nereusz Koczorowski. W pierwszej połowie XIX w. majątek przeszedł w ręce Niemców. Najpierw należał do Dorothei Knappe i Amalii Sander, następnie pod koniec XIX w. wieś przejął Otto Stapf. W 1901 r. Trąbinek został wykupiony przez Rocha Piaseckiego z Masłowa. W latach 1913-1928 wieś należała do Maksymiliana Waehnera.

 

W Trąbinku mieszkali Melania (z domu Waehner) i Andrzej Święciccy (w październiku 1939 r. został rozstrzelany na ksiąskim rynku).

 

We wsi znajduje się zespół dworski, który przez wiele lat użytkowany był przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z Ostrowieczka. Obecnie stanowi własność firmy Mróz. Dwór został wybudowany w drugiej połowie XIX w., a następnie przebudowany w latach 1912 oraz 1960. Wokół dworu znajdują się pozostałości parku z XIX w.

 

Niedaleko wsi, na południe od Jeziora Dolskiego Małego, znajduje się grodzisko uznane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu na najcenniejsze stanowisko archeologiczne na terenie naszej gminy. Pan Franciszek Budziński, mieszkaniec Trąbinka, posiada w swojej kolekcji m.in. żarna typu nieckowego, szereg okazów kamieni gładzonych oraz urny sprzed 3500 r. p.n.e.

 

W 2014 r. Gmina Dolsk pozyskała dodatkowe środki w ramach programu Leader dzięki członkostwu w LGD Gościnna Wielkopolska. W wyniku czego w: Pokrzywnicy, Trąbinku, Brześnicy oraz w Lipówce zostały wybudowane drewniane wigwamy, które zastępując świetlice wiejskie, służą lokalnym społecznościom, jako miejsca spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

23 października 2014 r. o odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Trąbinku. Sołtys wsi Trąbinek Maciej Grześkowiak powitał wszystkich zebranych, natomiast Burmistrz przekazał na ręce sołtysa symboliczny klucz do świetlicy. Następnie ks. Tomasz Buliński dokonał jej poświęcenia.

 

 

 

 

 

Źródło tekstu:

Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto

Zdjęcia: UMiG Dolsk
Opublikowano dnia 18-11-2019 r.