GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: APEL! Wielkopolskiej Izby Rolniczej


APEL! Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

 

 

Śmiertelny wróg świń – u bram Wielkopolski!

Najwyższy czas na mobilizację!

 

 

Wirus afrykańskiego pomoru świń ASF przekroczył już rzekę Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski. Przenoszony jest nie tylko przez dziki, ale i ludzi, którzy wyrzucają w przygodnych miejscach zakażone resztki żywności np. kanapki z wędliną. Choć żywność taka jest nieszkodliwa dla człowieka, to jednak stanowiąc łakomy kąsek dla dzików staje się źródłem ich zakażenia. Tym samym dziki w niekontrolowany sposób przenoszą wirusa na nowe tereny.

 

Nawet drastyczne ograniczenie liczebności dzików nie jest jedyną metodą powstrzymania epidemii. W działania zapobiegawcze muszą się włączyć nie tylko służby weterynaryjne i hodowcy, lecz także wszyscy pracujący w branży skupu i przetwórstwa mięsa, a także konsumenci.

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa o świadomą profilaktykę. W Wielkopolsce produkcja trzody chlewnej jest wyjątkowo intensywna i pojawienie się ASF w chlewniach naszego regionu stanie się katastrofą ekonomiczną odczuwaną w całej Polsce. Wieprzowina stanowi bowiem znaczący udział w konsumpcji przeciętnego Polaka. Jest też sztandarowym produktem eksportowym.

 

Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej, wzorem służb weterynaryjnych, opracował zbiór podstawowych zasad ochrony stad przed ASF.

 

Rolniku! Bezwzględnie stosuj się w swoim gospodarstwie do wszystkich tych zasad!

 

-        Chlewnia, w której znajdują się trzoda powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku.

-        Ściółka oraz obornik powinien być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt.

-        W miarę możliwości należy stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie co najmniej jednego miesiąca od zbioru.

-        Przed bramą wjazdową na podwórko należy stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem dezynfekcyjnym.

-        Koła ciągników i przyczep powinno się opryskiwać skutecznym środkiem wirusobójczym.

-        Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni należy rozłożyć maty dezynfekcyjne i dbać o ich uzupełnianie środkami dezynfekującymi.

-        Wszystkie osoby postronne wchodzące do chlewni muszą zakładać jednorazową odzież ochronną.

-        Należy ograniczyć do niezbędnego minimum osoby wchodzące do chlewni. Należy założyć zeszyt wejść i wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.

-        Lekarze weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie.

-        Należy stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny trzeba zdezynfekować przed wprowadzeniem do obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.

-        Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów postronnych.

-        Nie wolno dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią –padlinę należy wywozić poza teren gospodarstwa a następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na teren gospodarstwa!!!

-        Sprzedaż zwierząt należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt.
Opublikowano dnia 19-11-2019 r.