GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia...


Zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum PISOP

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum PISOP 4 i 11 grudnia 2019 roku dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych (Rad Rodziców), Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów.

 

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza na:

1.    Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Wielkopolska Wiara”, które odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej w Dolsku.

2.    Szkolenie nt. tworzenia projektów (z uwzględnieniem nowych wzorów ofert), które odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej w Dolsku.

 

Celem Konkursu „Wielkopolska Wiara” jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce.

 

Do Konkursu zapraszamy:

-        młode organizacje pozarządowe,

-        organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,

-        grupy nieformalne,

-        grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego.

 

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

 

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego (osobowego, rzeczowego lub finansowego) w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

 

Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Więcej o Konkursie można przeczytać tutaj: www.pisop.org.pl/fio/o-projekcie.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019 r.
Opublikowano dnia 26-11-2019 r.