GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Dni Otwarte Izby Regionalnej w Dolsku


Dni Otwarte Izby Regionalnej w Dolsku

 

 

 

W dniach od 26 do 28 lutego 2020 roku, w związku z 35. rocznicą powstania Izby Regionalnej w Dolsku, odbył się cykl spotkań pod hasłem „Odkrywamy tajemnice Dolska”.

 

W inauguracyjnym - pierwszym spotkaniu 26 lutego – uczestniczyła m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Pani Barbara Wierzbińska, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk – Pan Romuald Nawrot wraz z Radnymi Rady Miasta i Gminy Dolsk, Z-ca Burmistrza – Pani Mirella Godawa, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz. Obecny był także Burmistrz Henryk Litka, za którego kadencji, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu Izby Regionalnej.

 

Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk – Pani Daria Rosiak, po czym przekazała głos Pani Wiesławie Szermelek - założycielce Izby Regionalnej w Dolsku, która przypomniała wszystkim zebranym ideę i historię utworzenia Izby.

 

Izba Regionalna powstała w 1985 roku - mieściła się wówczas w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Śremskie Przedmieście. 13 lutego 1987 roku Izba Regionalna została przekazana znajdującej się w tym samym budynku Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. W 1991 roku Biblioteka wraz z Izbą zostaje przeniesiona na parter budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Od 2007 roku, dzięki pomyślnej realizacji projektu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Izba zajmuje nowo wyremontowane pomieszczenia na drugim piętrze ratusza.

 

Opowieści o historii tego niezwykłego miejsca przeplatane były prezentacją aktualnego zasobu Izby Regionalnej. Każdy przedmiot bowiem kryje w sobie inną i niemniej ciekawą historię.

 

 
Opublikowano dnia 01-03-2020 r.