GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XIX Sesję


Zaproszenie na XIX Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:

a)    Rewizyjnej,

b)    Skarg, Wniosków i Petycji,

c)     Budżetu i Spraw Gospodarczych,

d)    Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

e)    Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027”,

b)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2020 roku”,

c)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

d)    w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu Komisji,

e)    w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu komisji,

f)      w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Błażejewo,

g)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Brześnica,

h)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Drzonek,

i)       w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kotowo,

j)      w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Księginki,

k)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Lipówka,

l)       w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo,

m)  w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Masłowo,

n)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Mełpin,

o)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Międzychód,

p)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Mszczyczyn,

r)      w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowieczek,

s)     w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Ostrowieczno,

t)      w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica,

u)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Rusocin,

w)   w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Trąbinek,

x)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Wieszczyczyn,

y)    w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatówko,

z)     w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 
Opublikowano dnia 09-03-2020 r.