GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zmiany w funkcjonowaniu Urzdu Miasta i Gminy Dolsk


Zmiany w funkcjonowaniu

Urzdu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Z uwagi na aktualn sytuacj epidemiologiczn,

w celu zminimalizowania ryzyka zakae koronawirusem,

od dnia 17 marca 2020 r. do odwoania

Urzd Miasta i Gminy w Dolsku

bdzie zamknity dla interesantw.

 

 

Uprzejmie prosz o zaatwianie wszelkich spraw zdalnie, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz przez epuap.gov.pl i portal obywatel.gov.pl.

 

W sprawach szczeglnie pilnych, wymagajcych osobistej obecnoci w urzdzie, naley umwi si telefonicznie.

 

Numer telefonu do sekretariatu Urzdu Miasta i Gminy Dolsk: 61 28 25 001.

 

Adres e-mail: umig@dolsk.pl

 

Urzd Stanu Cywilnego:

tel. 61 28 25 001 wew. 37, e-mail: usc@umig.dolsk.pl

 

Dokumentacj do urzdu naley przekazywa korespondencyjnie. Dokumenty urzdowe i pisma mona zostawi w Urzdzie po uprzednim telefonicznym umwieniu si z pracownikiem Sekretariatu.

 

Dokumenty wymagajce potwierdzenia odbioru bd odsyane poczt tradycyjn.

 

W tej trudnej i wyjtkowej chwili licz na zrozumienie mieszkacw.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbiska
Opublikowano dnia 16-03-2020 r.