GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk


Kolejne zmiany w funkcjonowaniu

Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną,

w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem,

od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania

Urząd Miasta i Gminy w Dolsku

będzie zamknięty dla interesantów.

 

 

Uprzejmie proszę o załatwianie wszelkich spraw zdalnie, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz przez epuap.gov.pl i portal obywatel.gov.pl.

 

W sprawach wyjątkowych, szczególnie pilnych, wymagających osobistej obecności w urzędzie, należy umówić się telefonicznie z właściwym merytorycznie pracownikiem urzędu.

 

Od 23 marca 2020 roku wprowadzona zostaje ewidencja osób wchodzących do budynku urzędu. Na wejściu trzeba będzie podać imię i nazwisko oraz dane do kontaktu.

 

Numer telefonu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk: 61 28 25 001.

 

Adres e-mail: umig@dolsk.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmował interesantów jedynie w przypadkach rejestracji zgonu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym nr 61 28 25 001 wew. 37, lub e-mail: usc@umig.dolsk.pl.

 

Dokumentację do urzędu należy przekazywać korespondencyjnie.

 

Jednocześnie informuję, że od 23 marca w godzinach pracy UMiG Dolsk, można wrzucić podania, pisma, korespondencję do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się za kratą na schodach w budynku urzędu. Pozostawiona tam korespondencja zostanie zarejestrowana w książce podawczej.

 

Dokumenty wymagające potwierdzenia odbioru będą odsyłane pocztą tradycyjną.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbińska
Opublikowano dnia 20-03-2020 r.