GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk


Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zgodnie z wytycznymi rządu, przedstawionymi wczoraj podczas konferencji prasowej, od 25 marca br. wprowadzone zostaje zaostrzenie środków bezpieczeństwa i ograniczenia w przemieszczaniu się:

-        do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi;

-        obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu i pomocy na rzecz walki z koronawirusem oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (czyli zakupów, wyjścia do apteki, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi czy wyprowadzenia psa);

-        przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób (zalecenie nie dotyczy rodzin);

-        nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań;

-        w obrzędach religijnych może wziąć udział nie więcej niż 5 osób (oraz osoby sprawujące posługę);

-        wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy;

-        ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, należy jednak stosować zalecenia w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

Za niedostosowanie się do wymogów, policja może nałożyć karę w postaci grzywny do 5 000 zł.

 

W związku z powyższym informuję, że do dnia 15 kwietnia 2020 roku odwołane zostają wszystkie imprezy, wydarzenia i zajęcia organizowane przez jednostki organizacyjne gminy Dolsk, organizacje pozarządowe i sołectwa łącznie z działalnością świetlic wiejskich.

 

W tym terminie nieczynna będzie także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku.

 

 

W trosce o siebie i drugiego człowieka pozostańmy w domu!

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbińska
Opublikowano dnia 25-03-2020 r.