GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie przedstawicieli gmin należących do Grupy Wymiany Doświadczeń


Spotkanie przedstawicieli gmin należących do Grupy Wymiany Doświadczeń

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 lutego 2008 r. w Dolsku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin Jaraczewo, Piaski, Nowe Miasto n/d Wartą, Krzykosy, Granowo i Dolsk w ramach programu Grupy Wymiany Doświadczeń organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na spotkaniu omówiono problematykę gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie ankiet sporządzonych przez poszczególne gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż każda gmina boryka się z gospodarką śmieciami. Gmina Dolsk wypełniając obowiązki ustawowe, a przede wszystkim dbając o ochronę bogatych walorów przyrodniczych przy pomocy mieszkańców gminy wprowadziła zorganizowana zbiórkę odpadów komunalnych dla ogółu mieszkańców.

 

Na zakończenie spotkania włodarze gmin jednogłośnie wypowiedzieli się za wprowadzeniem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych przez uprawnione podmioty na terenie całej gminy. Takie rozwiązania pozwolą wyeliminować powstające nielegalnie wysypiska i przede wszystkim wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska.

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 20-02-2008 r.