GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OBYWATELSKA POMOC PRAWNA


OBYWATELSKA POMOC PRAWNA

 

 

 

 

 

PORADNICTWO PRAWNE

 

 

DOSTĘPNE JEST DLA UCZESTNIKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCYM PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIEORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA SOCJALNEGO

 

MOŻNA ZASIĘGNĄĆ PORAD MIĘDZY INNYMI W SPRAWACH: MIESZKANIOWYCH, RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA, PRAWA KARNEGO, CYWILNEGO.

 

 

WSPARCIE PRAWNE UDZIELANE JEST:

 

 

Śrem, ul. Okulickiego 3

poniedziałki w godzinach od 800 do 1600

wtorki i czwartki od 700 do 1500

 

Śrem, ul. Mickiewicza 40

środy w godzinach od 1000 do 1800

piątki w godzinach od 700 do 1500

 

 

ADRESACI PROGRAMU:

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym:

-         Osoby długotrwale bezrobotne,

-         Osoby niepełnosprawne,

Grupy osób podatne na wykluczenie:

-         Samotne matki i kobiety pozostające poza rynkiem pracy,

-         Samotne osoby starsze, pozbawione lub w niedostatecznym stopniu korzystające z dostępu do usług społecznych,

-         Osoby bezdomne, byli więźniowie.

 

Program finansowany ze środków budżetu gminy Śrem oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.
Opublikowano dnia 21-02-2008 r.