GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw


Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową. Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku do niektórych grup zawodowych są w pewnym stopniu ograniczone. Taką grupę stanowią rolnicy. W gospodarstwach rolnych pracują bowiem tysiące rolników wspomaganych przez członków najbliższej rodziny, także dzieci...

 

 

>>> POBIERZ <<<

 
Opublikowano dnia 30-06-2020 r.