GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Nowa brama dla OSP Lubiatowo


Nowa brama dla OSP Lubiatowo

 

 

 

W ostatnich dniach października nową, automatycznie otwieraną bramę wjazdową zyskała remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie. Całkowity koszt nowej bramy wyniósł 13.000,00 zł, z czego kwotę 11.320,00 zł jednostka OSP otrzymała ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałe 1.680,00 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Śremie.

 

 
Opublikowano dnia 06-11-2020 r.