GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Konsultacje dot. planów zarządzania ryzykiem powodziowym


Konsultacje dot. planów zarządzania ryzykiem powodziowym

 

 

 

W imieniu Ministra Infrastruktury zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej >>> www.stoppowodzi.pl.

 

Spotkanie w Poznaniu odbędzie się w dniu 10 marca br., w godzinach 10:30-15:00, na platformie Webex. Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie projektu >>> https://stoppowodzi.pl/... wybierając odpowiednie pole z datą.

 

Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących konsultowanych dokumentów na czacie.

 

Zgłaszanie uwag oraz wniosków dla osób, które nie mają możliwości składania formularzy w wersji elektronicznej możliwe jest również pod numerem infolinii: 22 299 10 26.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2021 r.
Opublikowano dnia 26-02-2021 r.