GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie


Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

 

 

 

W imieniu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

 

Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

 

 

>>> ZGŁOSZENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE <<<

 

»

wrk.org.pl

«
Opublikowano dnia 17-05-2021 r.