GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zamieszcza uproszczona ofertę realizacji zadania publicznego.

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Paradoks

Tytuł zadania publicznego: Dmuchawce, latawce, wiatr – letnie warsztaty dla dzieci

Termin realizacji: 1.07.2021r. – 30.08.2021 r.

 

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesyłać na adres:

-       poczty elektronicznej: umig@dolsk.pl

-       lub wrzucić do Skrzynki Podawczej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

-       lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk (decyduje data wpływu)

 

-       w terminie do dnia 25 maja 2021 r. na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 
Opublikowano dnia 18-05-2021 r.