GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk


Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 września 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Dolsk.

 

 
Opublikowano dnia 13-09-2021 r.