GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o terminie płatności III raty podatków


Informacja o terminie płatności

III raty podatków

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przypomina, że dnia 15 września 2021 roku upływa termin płatności III raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz II raty podatku od środków transportowych.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001
Opublikowano dnia 16-09-2021 r.