GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXIII Sesję


Zaproszenie na XXXIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2009 roku o godz. 1100 w Domu Sportowca w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Przyjęcie informacji Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości dot. działalności w roku 2008.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

b)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

c)     wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich,

d)     emisji obligacji komunalnych,

e)     nadania odznaki pamiątkowej,

f)       zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

g)     zamiany nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Lubiatowo,

h)     nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dolsku,

i)        zbycia nieruchomości niezbudowanych położonych w Mszczyczynie,

j)       nabycia nieruchomości położonych w Dolsku.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 01-06-2009 r.