GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Konferencja ZMP w Dolsku


Konferencja ZMP w Dolsku

 

 

 

 

KONFERENCJA

ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

z okazji 650-lecia Dolska

 

„Patroni polskich miast – kult świętych w społecznościach lokalnych”

 

 

 

W dniach 18-19 listopada 2009 roku Dolsk był gospodarzem konferencji zorganizowanej przez Związek Miast Polskich z okazji Jubileuszu 650-lecia miasta – „Patroni polskich miast – kult świętych w społecznościach lokalnych”.

 

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji naszego miasta w związku z obchodzoną 650. rocznicą lokacji na prawach miejskich i posiadania herbu z postacią św. Michała Archanioła.

 

Następnie Burmistrz Nysy – Pani Jolanta Barska opowiedziała o patronie swojego miasta – św. Jakubie („Stary patron, nowy kult”).

 

I część zakończył niezwykle interesujący wykład dr Piotra Gołdyna pt. „Kult świętych w społecznościach lokalnych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części odbyło się posiedzenie Komisji Małych Miast. Dyskutowano m.in. na temat planów polityki finansowej państwa na rok 2010, pracach nad ustawą o planowaniu przestrzennym, partnerstwie publiczno-prywatnym i problemach bieżących. Wypracowano wspólne stanowiska w kluczowych sprawach.

 

W drugim dniu członkowie Komisji Małych Miast kontynuowali swoje obrady. Na zakończenie zaplanowano zwiedzanie Dolska i najbliższej okolicy. Goście zobaczyli m.in. zabytkowy kościół p.w. św. Michała Archanioła oraz piękne freski na plebani, udali się także do Izby Regionalnej oraz odwiedzili pobliskie Soplicowo.

 

Fakt zorganizowania konferencji Związku Miast Polskich w Dolsku jest wielkim wyróżnieniem dla naszej gminy. Do udziału w I części konferencji zaproszeni zostali także przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Dolsk wraz z jej Przewodniczącym, Z-ca Burmistrza Dolska, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Posiedzenie odbyło się w ośrodku wypoczynkowym Villa Natura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 19-11-2009 r.