GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Memoria Michaa Stryczyskiego


Memoria Michaa Stryczyskiego

 

 

 

Kliknij na plakat w celu powikszenia

 

Kliknij na plakat w celu powikszenia

 

 

 

REGULAMIN XVI ULICZNEGO BIEGU O MEMORIA MICHAA STRYCZYSKIEGO

 

 

I ODBD SI BIEGI

 

A       bieg przedszkolaka (dystans ok. 120 m)

B       dzieci do lat 9 chopcy i dziewczta biegn razem, na mecie zostan wyonieni zwycizcy w kategorii dziewczt i chopcw (dystans 400 m)

C       dzieci do lat 11 chopcy i dziewczta biegn razem, na mecie zostan wyonieni zwycizcy w kategorii chopcw i dziewczt (dystans 500 m)

D       dzieci do lat 13 (dystans ok. 1000 m)

E        bieg gwny (dystans 3000 m), ktry przebiega bdzie ulicami miasta Dolska

 

 

II KATEGORIE WIEKOWE

 

1)           Dzieci przedszkolne (120 m)

2)           Chopcy i dziewczta do 9 lat (400 m) – do klasy II wcznie

3)           Chopcy i dziewczta do lat 11 (500 m) – do klasy IV wcznie

4)           Chopcy i dziewczta do lat 13 (1000 m) – do klasy VI wcznie

5)           Chopcy (3 km) – gimnazjum

6)           Dziewczta (3 km) – gimnazjum

7)           Mczyni od 17 do 35 roku ycia – (3 km)

8)           Mczyni powyej 35 roku ycia – (3 km)

9)           Kobiety od 17 – 25 roku ycia – (3 km)

10)       Kobiety powyej 25 roku ycia – (3 km)

11)       Otwarte Mistrzostwa Powiatu Nauczycieli – kategoria mczyzn

 

 

III Organizatorzy zapewniaj ochron medyczn w trakcie imprezy, zabezpieczenie trasy, posiek i napoje.

 

 

IV Organizatorzy nie bior odpowiedzialnoci za stan zdrowia zgaszajcych si uczestnikw biegu.

 

 

V Nauczyciele deklarujcy udzia w Mistrzostwach Powiatu nie bd klasyfikowani w innych kategoriach biegu gwnego.

 

 

VI 1. Nagradzane bd miejsca od 1 do 6, ( miejsca 1-3 medale i nagrody rzeczowe, miejsca 4-6 nagrody rzeczowe).

2. Bieg gwny miejsca I-III kobiet i mczyzn nagrody pienine (I miejsce 200z, II miejsce 150z, III miejsce 100z)

 

 

VII Spord wszystkich uczestnikw biegu wylosowany zostanie rower.
Opublikowano dnia 11-05-2010 r.