GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Podpisanie umowy w ramach II etapu Konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”


Podpisanie umowy w ramach II etapu Konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 maja 2010 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Leszka Wojtasiaka oraz Pani Dyrektor Departamentu PROW - Emilii Dunal, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznaniu dofinansowania w ramach II etapu Konkursu pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

 

Gmina Dolsk, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Henryka Litka i Skarbnika Panią Elżbietę Juskowiak, podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 40.000 zł.

 

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowany projekt „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz mieszkańców i środowiska wsi Drzonek” obejmujący prace remontowo-modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Drzonku m.in. założenie instalacji gazowej, remont toalet, prace malarskie. Zostanie także zakupione wyposażenie do pomieszczeń oraz urządzony teren przyległy do świetlicy wraz z placem zabaw.

 

Wniosek o pozyskanie środków gmina złożyła w listopadzie ubiegłego roku, w momencie ogłoszenia naboru przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Podpisanie umowy pozwala na pełną realizację zadania.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 12-05-2010 r.