GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Obrady Komitetu Monitorującego WRPO


Obrady Komitetu Monitorującego WRPO

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. W posiedzeniu tym brał udział Burmistrz Dolska Henryk Litka.

 

Komitet Monitorujący przyjął uchwałę, zmieniającą kryteria w działaniu 1.2 schemat 4, dot. wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęto również uchwałę w sprawie realokacji środków w ramach WRPO. Z działania 3.3 wsparcie ochrony przyrody kwotę 3,65 mln. EUR przesunięto do działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

Wysłuchano również sprawozdania z realizacji WRPO za II półrocze 2009r. Członkowie Komitetu Monitorującego zostali zapoznani z obecnym stanem wdrażania WRPO oraz Krajową Reformą Wykonania. Obrady prowadził V-ce Marszałek Woj. Wielkopolskiego – Leszek Wojtasik.
Opublikowano dnia 02-06-2010 r.