GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Burmistrz Dolska na konferencji naukowej


Burmistrz Dolska na konferencji naukowej

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 czerwca 2010 r. Burmistrz Dolska Henryk Litka uczestniczył w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej pod nazwą „20 lat doświadczeń samorządu gminnego w III RP – sukcesy, porażki i wnioski na przyszłość”. Konferencja odbywała się w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

 

Po otwarciu konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i po wystąpieniu Pani Senator Jadwigi Rotnickiej odbyła się uroczystość wręczenia wójtom i burmistrzom certyfikatów „Samorządowca XX –lecia”.

 

Wśród wyróżnionych był także Burmistrz Dolska Henryk Litka, który w imieniu tej grupy samorządowców podziękował organizatorom za uhonorowanie oraz krótko omówił pierwsze lata funkcjonowania samorządów gminnych.

 

W tej ogólnopolskiej konferencji uczestniczą samorządowcy oraz pracownicy naukowi z UAM w Poznaniu oraz innych uczelni w kraju.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 02-06-2010 r.