GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szkolenie - Organizator sprzedaży internetowej


Szkolenie - Organizator sprzedaży internetowej

 

 

 

 

 

 

W tym bezpłatnym szkoleniu może brać udział pełnoletni mieszkaniec Wielkopolski, ubezpieczony w KRUS, rolnik lub jego domownik wykonujący działalność rolniczą, deklarujący chęć odejścia z rolnictwa (np. dzieci rolników, małżonek, rodzeństwo).

 

W trakcie szkolenia uczestnicy zakładają własny sklep internetowy i uczą się go obsługiwać.

 

Program szkolenia przewiduje: wybór właściwej platformy do e-handlu, uruchomienie sklepu internetowego, konstruowanie biznes planu, podstawy przedsiębiorczości, reklamy, obróbki graficznej związanej z prezentacją produktów oraz dokumentowanie i rozliczanie finansowe sprzedaży, analizę danych biznesowych i podstawy przedsiębiorczości, jak również prawne aspekty handlu i prawa konsumenta.

 

By zapewnić dobry start, utrzymanie sklepu będzie finansowane z Projektu przez pół roku. Sprzedawać można: płody rolne, agroturystykę, usługi, własne wyroby i wszystko, co da się wysłać pocztą.

 

Zajęcia odbywają się w Poznaniu; Hotel Pomorski ul. Sierakowska 36; przez cztery tygodnie po trzy dni. Termin rozpoczęcia szkoleń i zjazdów:

 

I GRUPA

1) 18-20 czerwiec 2010

2) 25-27 czerwiec 2010

3) 02-04 lipiec 2010

4) 09-11 lipiec 2010

 

II GRUPA

1) 20-22 sierpień 2010

2) 27-29 sierpień 2010

3) 03-05 wrzesień 2010

4) 10-12 wrzesień 2010

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne - wszystkie koszty kursu, w tym wyżywienie, nocleg i dojazd na szkolenie pokrywa Organizator Szkolenia ze środków Unii Europejskiej.

 

Zdobyte umiejętności umożliwią kursantowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej i prowadzenie własnego e-sklepu lub podjęcie pracy w już istniejącym przedsięwzięciu związanym z e-handlem, np. w charakterze organizatora e-handlu.

 

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich szkoleń przewidzianych w programie uzyska zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające jego przygotowanie do pracy na poziomie podstawowym na stanowisku organizatora obsługi sprzedaży internetowej.

 

Jakie wymagania trzeba spełniać?

-         posiadać umiejętność tworzenia prostych dokumentów, obsługi poczty elektronicznej i internetu

-         być pełnoletnim mieszkańcem województwa wielkopolskiego,

-         być rolnikiem ubezpieczonym w KRUS lub jego domownikiem, który wykonuje działalność rolnicza, zamieszkującym w gminie wiejskiej, wiejsko - miejskiej lub w mieście do 25 tysięcy mieszkańców.

 

Informacje pod numerem telefonu 61 28 28 847 lub 784 985 094

e-mail: biuro@rolnicze24.pl
Opublikowano dnia 07-06-2010 r.