GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na LIII Sesję


Zaproszenie na LIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie LIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne,

c)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie gminne, d/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk,

d)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Przerwa w obradach.

9.      Druga część Sesji kończąca 4 letnią kadencje Rady Miasta i Gminy Dolsk.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 08-11-2010 r.