GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: WYNIKI


WYNIKI

 

 

 

 

 

Wyniki

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w gminie DOLSK na rok 2011

 

 

 

Zadanie Nr 1

 

Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym

 

 

Przyznana dotacja w kwocie 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego

 

„KUSY” przy Szkole Podstawowej w Dolsku

 

 

Zadanie Nr 2

 

Organizacja szkolenia i wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, promocja sportu w¶ród dzieci i młodzieży

 

Przyznana dotacja w kwocie 5.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego

 

„ZAWISZA” w Dolsku
Opublikowano dnia 14-03-2011 r.