GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Komunikat dla rolników w sprawie mrozów majowych


Komunikat dla rolników w sprawie mrozów majowych

 

 

 

 

 

 

W pierwszych dniach maja wystąpiły mrozy, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach. W nocy z 3 na 4 maja oraz z 4 na 5 maja br. temperatura przy gruncie spadła do -5oC, a niektórych rejonach nawet niżej i utrzymywała się tak przez kilka godzin. O tej porze roku jest to zjawisko wysoce niekorzystne, mające destrukcyjny wpływ na plonowanie roślin.

 

Ze wstępnych informacji wynika, że na terenie województwa wielkopolskiego wskutek majowych mrozów, nastąpiły straty w następujących uprawach:

1)     drzewa owocowe, w tym jabłoń, wiśnia, czereśnia oraz wczesne śliwy,

2)     truskawki i porzeczki,

3)     ziemniaki wczesne podkiełkowane,

4)     kukurydza na ziarno wcześnie wysiana,

5)     rzepak ozimy,

6)     burak cukrowy po wschodach,

7)     zboża jare, głównie jęczmień,

8)     zaobserwowano również straty w uprawach warzywniczych, np. rozsady selera.

 

W związku z tym, zwracam się do wszystkich rolników z apelem o lustrację swoich pól i plantacji pod kątem ewentualnych strat.

 

Tym z Państwa, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od ryzyka przymrozków, przypominam o konieczności niezwłocznego zgłoszenia strat towarzystwu ubezpieczeniowemu, w terminie określonym w "Ogólnych warunkach ubezpieczenia". Zgodnie z przepisami przekroczenie terminu zgłoszenia strat spowoduje, że nie będzie się można ubiegać o należne odszkodowanie.

 

Rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przypominam, że jeśli w wyniku poważnych strat, zaistnieje konieczność przesiania areału inną rośliną niż zgłoszoną we wniosku, należy wnieść zmianę do wcześniej złożonego wniosku w terminie do 31 maja br.

 

Ponadto apeluję o zgłoszenie wystąpienia strat do miejscowego Wójta/Burmistrza/Prezydenta, by można było uruchomić szacowanie strat przez gminne komisje klęskowe. Straty producentów rolnych mogą osiągnąć znaczne rozmiary, stąd też Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża opinię, że należy oszacować rzeczywisty rozmiar szkód wyrządzonych przez tak niskie temperatury o tej porze roku, czyli w okresie niezmiernie intensywnej wegetacji roślin.

 

Z poważaniem

 

 

Prezes

Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

(-) Piotr Walkowski
Opublikowano dnia 17-05-2011 r.