GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na VIII Sesję


Zaproszenie na VIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 maja 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala w Śremie,

b)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

c)     absolutorium dla Burmistrza  Miasta i Gminy,

d)     określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Dolsk.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 26-05-2011 r.