GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Kolejne fundusze pozyskane dla wsi


Kolejne fundusze pozyskane dla wsi

 

 

 

 

 

 

20 czerwca 2011 r. Burmistrz Dolska – Henryk Litka wraz ze skarbnikiem - Elżbietą Juskowiak podpisali w Poznaniu umowę o udzielenie dotacji finansowej.

 

Kilka miesięcy wcześniej Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

 

Zgłoszono wówczas do tego konkursu wniosek wsi Nowieczek PN. ”Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystyczno- sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek”.

 

Wysokość pozyskanych środków to 40.000,-

 

Środki finansowe, będą przeznaczone na budowę i ogrodzenia boiska sportowego wraz z dalszym uporządkowaniem terenów przy świetlicy wiejskiej.

 

 
Opublikowano dnia 21-06-2011 r.