24-10-2011 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XII Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczca Rady MiG Dolsk zaprasza na XII Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 26 padziernika 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porzdku obrad.

3.      Przyjcie protokou z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

5.      Informacja o stanie realizacji zada owiatowych Gminy Dolsk w roku szkolnym 2010/2011.

6.      Informacja Przewodniczcej Rady dot. analizy owiadcze majtkowych radnych.

7.      Informacja Burmistrza dot. analizy owiadcze majtkowych pracownikw samorzdowych.

8.      Podjcie uchwa w sprawie:

a)     okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2012 rok,

b)     okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2012 rok,

c)     opaty od posiadania psw na 2012 rok,

d)     opaty targowej na 2012 rok,

e)     obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,

f)       rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok,

g)     zamiany nieruchomoci pooonych w obrbie ewidencyjnym gruntw Midzychd,

h)     Gminnego programy profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych na 2012 rok,

i)        Statutu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

j)       rozpatrzenia skargi na dziaalno organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego Urzdu,

k)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadania prowadzonego w formie gospodarki pozabudetowej,

l)        zmiana budetu na rok 2011,

m)    zmieniajca uchwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011 – 2020.

9.      Interpelacje i wnioski radnych.

10.  Wolne gosy i wnioski.

11.  Zakoczenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Paweczyk


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.