24-11-2011 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

a)     zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

b)     w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

c)     zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2011 rok,

d)     zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020,

e)     w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

f)       w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.