23-10-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 października 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXV i XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Złożenie informacji z analizy oświadczeń majątkowych przez:

a.)   Przewodniczącą Rady odnośnie radnych,

b.)   Burmistrza MiG odnośnie pracowników i Kierowników jednostek organizacyjnych.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolsk w roku szkolnym 2011/2012.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,

c)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,

d)     opłaty targowej na 2013 rok,

e)     opłaty od posiadania psów na 2013 rok,

f)       zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

g)     stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2013 rok,

h)     zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020,

i)        wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

j)     emisji obligacji komunalnych,

k)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja:

24 października 2012 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.