14-02-2013 r. Wersja do wydruku  

Gospodarka Odpadami - przepisy prawa

 

 

 

 

 

 

1.     Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą w Czempiniu » pobierz - Plik PDFPDF

 

2.     Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”:

-        uchwała nr 61/XIV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności » pobierz - Plik PDFPDF   obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

-        uchwała nr 62/XIV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” » pobierz - Plik PDFPDF

-        uchwała nr 63/XIV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi » pobierz - Plik PDFPDF

-        uchwała nr 21/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi » pobierz - Plik PDFPDF

-        uchwała nr 22/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności » pobierz - Plik PDFPDF

-        uchwała nr 23/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe » pobierz - Plik PDFPDF

-        uchwała nr 24/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości » pobierz - Plik PDFPDF

 

3.     Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2022 wraz z planem inwestycyjnym » pobierz całość - Plik ZIPZIP (20,8 MB)

 

4.     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach » www.rcl.gov.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

   28 marca 2018 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.