23-06-2014 r. Wersja do wydruku  

„Pięknieje wielkopolska wieś” - pięknieje dolska wieś!

 

 

 

 

 

 

Już niebawem kolejne sołectwo gminy Dolsk – Rusocin – stanie się beneficjentem programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wszystko to za sprawą pomyślnego udziału w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” i uzyskaniu wsparcia finansowego na realizację projektu: „Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod Bocianim Gniazdem” według pomysłu Grupy Odnowy Wsi Rusocin na czele z jej liderem Panem Kamilem Jankowiakiem. Pomyślna realizacja działań objętych przedmiotowym projektem - m.in. doposażenie placu zabaw, wykonanie drewnianej wiaty przy wejściu na świetlicę, chodnika z kostki brukowej, zakup rzutnika i ekranów do projekcji filmów, pozwoli już pod koniec wakacji cieszyć się mieszkańcom Rusocina z nowego centrum lokalnej integracji i wspólnych spotkań oraz zabaw.

 

Duże zmiany czekają także mieszkańców Pokrzywnicy, Trąbinka, Brześnicy i Lipówki. W tych miejscowościach wybudowane zostaną drewniane wigwamy, które zastępując świetlice wiejskie, służyć będą lokalnym społecznościom, jako miejsca spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu. Gmina Dolsk pozyskała na te projekty dodatkowe środki w ramach programu Leader dzięki członkostwu w LGD Gościnna Wielkopolska.

 

W tym miejscu nie sposób nie zauważyć, że otrzymane na przestrzeni kilku ostatnich lat, w wyniku pomyślnie składanych przez gminę Dolsk wniosków, pozabudżetowe środki finansowe oraz mądre i efektywne wykorzystywanie przez sołectwa środków funduszu sołeckiego, spowodowały także znaczne podniesienie standardu świetlic wiejskich, funkcjonujących w znakomitej większości dolskich sołectw. Gruntownie wyremontowane i wyposażone w nowy sprzęt budynki, znajdujące się w dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej, stanowią ważne lokalne centra społecznej integracji, podnosząc poziom jakości życia na terenach wiejskich. Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów, gmina Dolsk zatrudniła opiekunów świetlic, spośród osób rekomendowanych przez rady sołeckie, by w sposób szczególny zapewnić porządek i ład w tych miejscach.

 

Świetlice, zgodnie z przyjętymi Uchwałą Nr XXVIII/182/2012 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2012 roku zasadami korzystania ze świetlic wiejskich są w pełni oddane mieszkańcom, by realizować ich potrzeby w zakresie lokalnego życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego, obywatelskiego i społecznego.

 

Zgodnie z regulaminem, istnieje także możliwość odpłatnego wynajmu świetlic na spotkania prywatne i rodzinne. Stawki za wynajem w takich sytuacjach określa Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich.

 

Opłaty za wynajem stanowią dochód budżetu gminy Dolsk. Zgodnie z podjętymi ustaleniami, raz na pół roku następuje podsumowanie wpływów z tego tytułu i ich zwrot poszczególnym sołectwom, odpowiednio do ilości wynajmu przypadającego na daną świetlicę.

 

Zapraszam teraz do galerii, by na własne oczy przekonać się jak zmieniła się wieś w gminie Dolsk!

 

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

 

 

WAŻNE!

Kliknij na dowolne zdjęcie w celu jego powiększenia.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.