29-06-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na X Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na X Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2015 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VIII i IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Wysłuchanie informacji z działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gostyń.

6.      Wysłuchanie informacji z działalności Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” Pępowo.

7.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał dot.:

a)     statutu sołectwa Lubiatowa,

b)     statutu sołectwa Lubiatówka,

c)     przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Kotowie w drodze bezprzetargowej sprzedaży,

e)     przekazanie majątku jednostce organizacyjnej gminy.

9.      Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.