23-07-2015 r. Wersja do wydruku  

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY DOLSK

ogłasza w dniu 25 sierpnia 2015 r o godz 10:00 w sali nr 15 UMiG Dolsk, przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 27 o pow 0,3100 ha w Mszczyczynie zapisanej w KW 31468 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 28 o pow 1,3600 ha  w Mszczyczynie zapisanej w KW 29644 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie.

W skład w/w działek wchodzą grunty orne w kl. IVa o pow 0,3900 ha, grunty orne w kl. V o pow 1,1400 ha i łąki trwałe w kl. V o pow 0,1400 ha.

Wywoławczy czynsz dzierżawy na rok wynosi 2,26q pszenicy tj. 226 kg

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu na dzierżawę zobowiązani są do wpłacenia wadium

w wysokości 10 zł.

najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2015 r na konto UMiG Dolsk  nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002

Wadium podlegać będzie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a osobie, która uzyskała prawo do dzierżawy gruntu – po podpisaniu umowy dzierżawy.Termin zawarcia umowy dzierżawy wyznacza się na dzień 01 września 2015 r.

Umowa dzierżawy w/w nieruchomości zostanie zawarta na okres od 1.09.2015 r. do 31.08.2018 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.