20-02-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XL i XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Informacja z wykonania zadań w roku 2017:

-        w zakresie zachowania właściwego poziomu średnich płac nauczycieli,

-        w zakresie wychowania przedszkolnego przygotowana przez Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku,

-        przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych,

-        w dziedzinie działalności kulturalnej realizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dolsk;

b)    przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych;

c)     zniesienia formy ochrony przyrody;

d)    nazw ulic w miejscowości Drzonek;

e)    zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy;

f)      określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;

g)    ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dolsk;

h)    zgłoszenia sołectwa Księginki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

i)      zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.

8.     Informacja o postępie prac dotyczących obwodnicy.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.