17-03-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk za 2017 rok.

7.      Sprawozdania za rok 2017 z zakresu działalności:

-         Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,

-         Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)     zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok;

b)     opłaty targowej;

c)      podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze;

d)     przyjęcia „Gminnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”;

e)     Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

f)      określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych;

g)     przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023;

h)     przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk na lata 2018-2023;

i)        przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2022;

j)       szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.